„Stavba byla zahájena v dubnu letošního roku a obci byla předána v polovině měsíce srpna 2011. Poté následovaly veškeré úklidové práce vnitřních prostor objektu a jeho uvedení do provozu. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby byla firma Teplotechna – Prima, s.r.o. V rámci akce se provádělo zateplení obvodového pláště, rekonstrukce a zateplení střechy, výměna výplní a jiné drobné stavební práce,“ řekla místostarostka Proboštova Jana Čermáková.

Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na zhruba pět milionů korun.

„Tato částka je hrazena ze tří zdrojů. Tím hlavním jsou finance státního rozpočtu (respektive fondů EU), ze kterého je poskytnuta částka cca 3 165 092 korun. Dalšími zdroji jsou prostředky SFŽP, který přispěl částkou 186 181 a rozpočet obce Proboštov, ze kterého je hrazena částka 1 699 752 Kč.“
Slavnostní otevření mateřské školy po její rekonstrukci proběhlo v těchto dnech. Přestřižení pásky se účastnili občané, zastupitelé, členové komisí a výborů při obci Proboštov, zástupci zhotovitele stavby, technický dozor stavby a ostatní přátelé školy. „Akce se shledala s velkým zájmem veřejnosti. Je vidět, že jim není lhostejné, co se v obci Proboštov děje. Součástí slavnostního otevření byla prohlídka mateřské školy spojená s pohoštěním a hudbou,“ dodala místostarostka Proboštova Čermáková.

V současné době je provoz školy zajišťován 15 pracovníky a školu navštěvuje 112 dětí.