V rámci týdne lesů se v Kostomlatech pod Milešovkou u rybníčků pod hradem konal v sobotu Den s Lesy České republiky. Připravena byla poznávací trasa s ukázkami jarní přírody, prací v lese, myslivosti a také soutěže a hry pro děti.

Les, starobylý hrad a chladné, i když naštěstí nedeštivé počasí, bylo v sobotu kulisou soutěžně - poznávací akce Den s Lesy ČR, který Lesní správa Litoměřice připravila ve spolupráci s Místní lidovou knihovnou Kostomlaty už podruhé.

Na šesti stanovištích na naučné stezce Březina byla připravena řada otázek ze znalostí o rostlinách a živočiších, žijících v lese. Děti sbíraly razítka za správné odpovědi, vyzkoušely si řezání dříví, označování pokácených stromů, dozvěděly se, jak se v lese správně chovat.
„Líbila se nám ukázka výcviku loveckých psů, parohy, řezání dřeva a taky motýli a brouci, které jsme si mohly prohlédnout,“ shodly se děti.
Podle revírníka Petra Bláhy přišlo na 150 lidí, což je vzhledem k počasí a rozbahněnému terénu slušný počet.
Když účastníci splnili všechny pro ně připravené úkoly, čekal na ně na hradě oheň a také buřty, které si sami upekli. Děti se pak zahřály při trefování balónkem na cíl a dalších soutěžích.

„Akce Den s Lesy České republiky byla připravena pro školy už v pátek, kdy se do Kostomlat pod Milešovkou sjelo více jak 400 žáků ze škol teplického a litoměřického okresu,“ informoval kostomlatský knihovník Miroslav Bláha. Déšť sice pohyb po lese ztěžoval, ale všichni účastníci nakonec absolvovali trasu se stanovišti, na kterých se dozvěděli zajímavé informace o pěstební a těžební činnosti a práci lesníků.
„Ne všechny děti se do chladného a deštivého počasí pořádně vybavily a pak jim byla zima. Ale musím pochválit třeba hostomické prvňáčky, kteří byli do nepohody ustrojeni vzorně v pláštěnkách,“ svěřila se Hana Bláhová.