„Jsme tu dnes proto, abychom všichni společně poseděli, popovídali si a zavzpomínali,“ řekla v úvodu ředitelka MŠ Lenka Svobodová. Přišel i král Scholas a všechny hosty potěšil a roztleskal sboreček, který si připravil hezké písničky.

Zatímco děti společně s rodiči malovaly obrázky, paní učitelky, které ve školce v minulosti působily, si šly do tělocvičny prohlédnout panely s fotografiemi, které zachycovaly život ve školce za uplynulých 60 let.

„Tady uvidíte, jak jsme byli ještě mladší a hezčí,“ smála se paní ředitelka. Poznávaly se ale i bývalé děti, které si do školky přišly po letech zavzpomínat. „Vidíte, tady jsem já v roce 1981,“ ukazovala na jednu z vystavených fotografií Jana Hrdličková a další fotografie z té doby přinesla na ukázku s sebou.

Nejstarší dochované fotografie na panelech byly z let 1955 – 56 a hosté si mohli přečíst o tom, že první česká mateřská škola byla v Sobědruhách založena učitelem Václavem Šajnerem v roce 1928 jako součást obecné školy. Dodnes jí prošlo na 1 500 dětí.

Průřez lety zachytil i horší časy, když školce hrozilo zrušení nebo květnovou havárii, kdy praskla voda a zničila umývárnu a kuchyň. Několik měsíců musely promáčené zdi vysychat a provoz se přizpůsoboval životu „na staveništi“.

Dnes už jsou to ale jen vzpomínky a účastníci oslavy se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak školka zkrásněla. Od září se rozrostla o třetí velmi útulnou třídu pro 12 dětí, takže dnes jich chodí do MŠ Na Kopečku 62.

Po společné fotografii pod lípou na zahradě školky došlo na krájení stylového dortu, zápisy do kroniky a hlavně na to, co slibovala ředitelka Lenka Svobodová hned na začátku. Totiž na povídání a milé vzpomínání.