Důvodem akce je uhelná elektrárna v Prunéřově. Stavbu si prostestující vybrali právě proto, že sousedí s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Ten v těchto dnech rozhoduje, zda vydá integrované povolení pro výstavbu nových bloků v dané elektrárně. Greenpeace požadují, aby krajští úředníci žádost ČEZu o vydání povolení, pro rozpor zamítli.

Na místo dorazila i lezecká jednotka hasičů a vyjednavač, který se snažil aktivistům domluvit, aby od protestní akce ustoupili. Dlouhá ulice, podél krajského úřadu je zcela neprůjezdná. Policie nechala místo uzavřít.


Na místo přišel i vicehejtman Ústeckého kraje Arno Fišera, který zjišťuje podrobnosti. Hejtmanka Ústeckého kraje již o akci také ví, ale není jisté, jestli přijde. Akci sleduje mnoho Ústečanů. Aktivisté již rozvinuli transparent o rozměrech 13,5 krát 10 metrů. Do Dlouhé ulice přijela odtahová služba, která chce odstranit auta, která hasičům brání v přistavení žebříku, odtáhli však jen jedno, ostatní si odvezli řidiči.

Transparent s nápisem "Už žádné nové uhelné elektrárny", byl rozvinutý po hodině a půl. Mluvčí Greenpeace Lucie Jakešová se dohadovala s Fišerou o převzetí petice. Ten sice řekl, že podle pravidel, která schválilo krajské zastupitelstvo, musí aktivisté petici odnést na podatelnu.

Nakonec jí alespoň symbolicky převzal. K akci samotné řekl, že mu takový způsob protestu nevadí. S některými názory aktivistů souhlasil. "Ani my nechceme v kraji další zdroje znečištění," řekl Fišera. A dodal, že hlavní rozhodovací pravomoc má v této věci Ministerstvo životního prostředí. Mluvčí Greenpeace řekla, že rozvinutím transtaperntu a předáním petice byl jejich cíl splněn a aktivisté dostali pokyn k sestupu. Připravená hasičská plošina s žebříkem, tak nakonec nebyla ani použita.

Aktivisty dole hned legitimovali policisté. Mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová řekla, že se dopustili přestupku proti veřejnému pořádku tím, že vstoupili na řádně zajištěný soukromý pozemek. Podlé ní jim hrozí pokuta do jednoho tisíce korun.

Zhruba tři hodiny trvající akce částečně narušila provoz v centru města. Policie uzavřela Dlouhou ulici pro veškerou dopravu a také průchod z Mírového náměstí, nechala vyklidit i předzahrádku u kubánské restaurace v Paláci Zdar. Její provozní Patricie Pech, řekla, že vzhledem k tomu, že to bylo právě v době obědů, jim to způsobilo značnou škodu, prodali o dvě třetiny méně obědů než obvykle. Obědy, které jim zůstaly, musí vyhodit. Náhradu budou požadovat po Greenpeace.


l
Jitka Hadašová
Petr Sochůrek