Jde o historicky středověkou - původně slovanskou - ves, ležící na jednom z hlavních tahů zemské cesty, spojující Prahu s přechody zemské hranice v Krušných horách a překračující zde České středohoří.

V historii obce zmíněné na jejích webových stránkách je napsáno: V průběhu historie je činěna zmínka rozdělení vsi až na čtyři díly. Velká část patřila ke hradu Ostrý, který okolo roku 1433 postavil Václav Kaplíř ze Sulevic, vlastník tvrze v Chotiměři. Jiná část k Chotiměři (druhá tvrz). Další patřila k panství Řehlovice. A poslední ke tvrzi Stoličky a pak k Malhosticům.


Nahrává se anketa ...

Minule jste mohli poznat obec Žalany: