Firma Talwin ji podle ústeckého krajského soudu měla před lety spustit nezákonně. Navíc v chráněné lokalitě Krušných hor. Teplický stavební úřad ale po přezkoumání dodatečně doložených dokumentů v minulých dnech konstatoval, že je vše v pořádku.

Ilustrační foto.
Fotovoltaika na Moldavě je nezákonná, řekl soud

Podle rozhodnutí úřadu (zde) je veřejný zájem na provoz elektrárny silnější, než ochrana přírody. "Veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny nepřevážil nad veřejným zájmem OZE – FVE. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí," píše úřad v odůvodnění v rozhodnutí, které je zveřejněné na úřední desce města Teplice.