Ten byl přizván k restaurování jednoho z bočních oltářů, který se vinou působení červotoče a degradace dřeva zbortil. Obnova oltáře je rozdělena do několika etap v průběhu tří let.

Poté, co restaurátor odsunul oltář od zdi, všiml si na stěně za ním dvouvrstvé omítky. Provedl několik sond a v hloubce zhruba 1 cm narazil na zřetelné obrysy malby. „Navzdory tomu, že byla přetažena omítkou, je freska krásně zachovaná. Bohužel, zatím nemáme peníze na to, abychom ji odkryli celou,“ přiznává správce kostela Ladislav Faigl.

Pravděpodobný vznik fresky lze datovat do období druhé přestavby kostela, tedy někdy kolem roku 1670. Na jejích odkrytých fragmentech jsou dobře rozpoznatelné píšťaly varhan, hrající ruka anděla a malý anděl s křídlem, který tahá měchy.
Podle památkáře Víta Honyse jde o ojedinělou a velice vzácnou fresku. „Z hlediska námětu anděla hrajícího na varhanní pozitiv, který je poměrně realisticky provedený, je to pro 17. století v tomto regionu poměrně unikátní záležitost,“ potvrzuje Honys.
Proto na jeho popud nebude zrestaurovaný oltář znovu přistaven přímo ke zdi, aby obnažená freska zůstala přístupná zrakům příchozích návštěvníků.
„Určitě se něco podobného bude skrývat na zdi za oltářem na druhé straně a možná i v té kopuli nahoře,“ přeje si Faigl.
První diváci se pohledem na částečně odkrytou historickou fresku pokochají 1. prosince, kdy se v kostele sv. Vavřince ve 14 hodin uskuteční varhanní koncert v provedení Jiřího Chluma a pěvkyně Václavy Pouzarové.