Od poloviny roku 2006, kdy vstoupil v platnost zákon umožňující v České republice registrované partnerství (RP), jsou v Ústeckém kraji již 82. homosexuálním párem, který se k tomuto kroku odhodlal, přičemž mužskou dvojicí jsou v pořadí 57. V Libereckém kraji za tři a půl roku RP uzavřelo 47 párů gayů a lesbiček.

Akt trvá tři minuty

Svatební obřad, jak jej mívají heterosexuální páry, nebývá pravidlem, jak říká matrikářka Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město Kamila Doušová, jež má s uzavíráním RP bohaté zkušenosti. „U aktu, který trvá tři minuty, nemusí být oddávající, pouze matrikářka, před níž musí partneři stvrdit svazek podpisem. Obou se jen ptáme, jestli uzavření registrovaného partnerství něco brání…,“ vysvětluje specifika.

Do puntíku

Gayové a lesbičky mají podle Kamily Doušové obřady promyšleny „do puntíku“ a nedá se to s klasickými svatbami snad ani srovnat. „Jsou tak důkladní, že nám dají návod, jak by si průběh obřadu představovali. Měli jsme tu i obřad s tlumočníkem ve znakové řeči, při němž jeden z dvojice zapaloval trojramenný svícen levou a druhý pravou rukou.“

Je zajímavé, že v Liberci mají zkušenost zcela jinou. „S detailně promyšleným scénářem jsme se setkali minimálně. Většinou se ptají, jak obřady probíhají a průběh dáme dohromady společně,“ informovala Ivana Jadrná, vedoucí oddělení matrik Magistrátu města Liberec.

O tom, co vše je potřeba splnit pro uzavření RP, jsou žadatelé velmi dobře informovaní. Matrikám v Ústí nad Labem a Liberci, které jsou vyhláškou stanoveny na severu Čech k obřadu RP (v ČR jich je takových celkem 14), je potřeba předložit vyplněný předepsaný tiskopis, platné občanské průkazy obou partnerů, rodné listy, rozsudek o rozvodu – je–li partner rozvedený, úmrtní list – pokud je ovdovělý, nebo Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do RP, když je partner cizinec. „Dokument znamená, že podle právního řádu toho státu, jehož je uzavírající osoba občanem, je způsobilá uzavřít partnerství,“ vysvětluje Ivana Jadrná.

„Převažuje podpis před matrikářkou, svatební obřady, jaký měli Lukášové, jsou výjimečné,“ tvrdí Kamila Doušová, podle níž v poslední době přistupují k registraci ve velké míře mladí lidé lehce nad 18 let. Méně než osmnáct jim být nemůže, protože zplnoletnění – jako u klasického sňatku – možné není. „V Libereckém kraji je to naopak, partneři mezi 18 - 20 lety uzavírají partnerství minimálně, ze všech osob od roku 2006 to byly pouze tři,“ uzavírá vedoucí oddělení matrik v Liberci s tím, že zde je počet „s“ a „bez“ téměř vyrovnaný. Například loni z 15 uzavřených partnerství bylo 7 v kanceláři pouze před matrikářkou a 8 s obřadem.