„Dostali jsme jako diplomovou práci zaměření objektů v zahradách kláštera v Oseku. Jedná se o pavilonky. Dělají se u nich půdorysy jednotlivých pater, nějaké řezy, svislé, podélné. Následuje vyhotovení v odpovídajícím programu. Po vyhotovení obrázku čeká jen obhajoba,“ vysvětluje Marcela Čapková náplň své práce. Dodává také, že bude potřeba vše zkombinovat i s fotografickou dokumentací. Veškeré práce by studentky chtěly stihnout do neděle.
Pavilonky v klášterní zahradě jsou v katastrofálním stavu a rychle chátrají, propadají se schody, stropy, praskají zdi. Vstup do nich se rozhodně nedoporučuje, je velmi nebezpečný. Toho se drží i studentky a objekt zaměřují ze všech stran pouze z venku.
Osecký klášter a jeho okolí se již několikrát stalo předmětem zájmu studentů různých oborů. Před dvěma lety zde například němečtí a čeští vysokoškoláci zkoumali historický vodovodní systém. Ten se datuje vznikem kláštera je starý přes 800 let.