Budoucí studenti si mohli podat stejně jako loni přihlášku na několik různých škol. Ti nejlepší se většinou dostanou na všechny tři školy a zablokují místo ostatním. Stejně jako loni tento nevhodný systém kritizují ředitelé. Bezvýsledně. Ministerstvo školství totiž žádnou změnu nechystá.

Gymnázium Teplice

Na největší gymnázium v Teplicích se přihlásilo 75 uchazečů z 5. tříd a 166 uchazečů z 9. tříd základních škol. Nejvíce páťáků i deváťáků se hlásilo ze ZŠ Metelkovo náměstí. Přijímací testy tradičně připravilo Scio. Budoucí primáni testy absolvovali povinně, deváťáci, kteří měli vyznamenání nebo dobré umístění na olympiádách, byli přijímacího řízení ušetřeni.

“Test z češtiny mi připadal docela lehký, zato matika byla těžká. A test z obecně studijních předpokladů se zase nedal celý stihnout,“ popsala svoje dojmy po přijímačkách Veronika Štefková, která se přihlásila na čtyřleté studium teplického gymnázia.
Deváťáci, kteří dělali testy, ale měli na přijetí minimální šanci. „Zdá se mi to úplně nesmyslné, že dělali na gymnáziu přijímací zkoušky, když z dětí, které se jich z devítek účastní, jich přijmou jen pět. Stálo mě to přes dva tisíce. Nakoupila jsem testy od Scia, zaplatila test nanečisto, věnovali jsme přípravě spoustu času a teď jsem se teprve z webu gymnázia dozvěděla, že to byly úplně vyhozené peníze, když v podstatě všichni byli přijati bez zkoušek,“ zlobí se paní Jana, jejíž syn se ve čtvrtek potil nad testy.

Gymnázium Dubí

Na průměr se děti dostanou i na soukromé Gymnázium J. A. Komenského v Dubí.
„Žáky do průměrného prospěchu 1,8 bereme bez přijímaček, kdo toto kritérium nesplňuje skládá testy obecně studijních předpokladů,“ sdělila Jaroslava Turková, ředitelka Gymnázia Dubí.

V letošním roce se hlásí do primy dubského gymnázia žáci s průměry od 1,00 do 1,66. Z 9. tříd do kvinty v celkovém průměru od 1,0 do 1,55.
„Pouze jeden uchazeč nesplnil podmínky průměru. V loňské roce to bylo podobné, pouze více uchazečů do kvinty muselo skládat testy. Přijatí studenti u nás úspěšně studují, z důvodu neprospěchu zatím nikdo neodešel,“ řekla Turková.

Šance dostat se na gymnázium v Dubí stále ještě trvá. Jako každý rok budou totiž v Dubí vypisovat i druhý termín přijímacího řízení. „Počet volných míst bude pravděpodobně 10, ale to záleží ještě na počtu odevzdaných zápisových lístků.“

TEPLICKÝ DENÍK JE NA FACEBOOKU - STAŇTE SE JEHO FANOUŠKEM ZDE

Není neobvyklé, že někteří studenti se na vysněnou školu dostanou, ale v průběhu studia zjistí, že buď nestačí tempu výuky, nebo že zvolili špatný obor a odchází. Přestoupit ze školy na školu se nerovná konci světa.

„Další žáci k nám do vyšších ročníků víceletého gymnázia pak často přestupují v průběhu školního roku. Důvodem je hlavně možnost využití výuky ve třídách s podnětným prostředím a nižším počtem žáků, rodinná a bezpečná atmosféra ve škole. Dalšími uchazeči jsou hlavně sportovci, kterým upravujeme organizaci vzdělávání s ohledem na jejich sportovní přípravu,“ informovala ředitelka Gymnázia Dubí Turková.

Obchodní akademie

Obchodní akademie v Teplicích má za sebou první kolo přijímacího řízení, které se konalo včera. „Máme 135 přihlášených žáků, ale kolik jich nakonec u nás bude studovat, nedokážu zatím vůbec odhadnout,“ řekl nám ředitel Josef Klusáček. Bez přijímacích zkoušek byli přijati žáci, jejichž průměrná známka byla 2 a lepší. Ti absolvovali pouze test z cizího jazyka. Podle výsledků pak budou rozděleni do jednotlivých studijních skupin. Žáci s horším studijním prospěchem dělali ještě testy z českého jazyka a matematiky. „Počítáme s dalšími koly přijímacího řízení,“ uvedl ředitel Klusáček. Druhé kolo je naplánované na 20.–21. května a pokud se nenaplní stav do předpokládaného počtu 90 přijatých žáků, bude i kolo třetí.