„Všichni naši maturanti uspěli ve všech zkouškách státní maturity. Základní i vyšší úroveň zvládli výborně,“ řekla ředitelka GJAK Jaroslava Turková a dodala: „Maturovalo 28 studentů. V profilové i státní části maturitní zkoušky získalo 32 % vyznamenání, z toho 21 % se samými jedničkami dalším 10 % uteklo vyznamenání o jeden stupeň v celkové klasifikaci. Všem blahopřejeme.“ Maturitní vysvědčení bude studentům předáno 20. června na Městském úřadě v Dubí. (kos)