Počet absolventů: 8 290, počet učitelů: 346, počet ředitelů: 11

Mezi osmi tisíci třemi sty absolventy se za 70 let existence Gymnázia Teplice našla celá řada výrazných osobností. Pozornost si zaslouží hlavně ti absolventi, kteří to takříkajíc „někam dotáhli". Není jich zas tak moc jen několik desítek tedy sotva 1 %. Samozřejmě záleží na tom, jak si nastavíme měřítko úspěšnosti a významnosti. O tom, koho zařadit do „síně slávy", se na gymnáziu dlouho diskutovalo. Již v minulých letech probíhala postupná nominace kandidátů kdokoli mohl učinit návrh. Na jaře 2015 proběhly ankety mezi učiteli, žáky a rodiči. Ukázalo se, že každá z uvedených skupin má své specifické vidění významnosti absolventů. Výsledky byly totiž velmi odlišné. Protože tyto skupiny mají značně různé počty členů, nebylo možné hlasy jen tak posčítat. Nakonec byla hlasováním učitelů určena tříčlenná komise, která dostala důvěru provést konečný výběr. Komise se rozhodla vybrat jen osoby, jejichž úspěšná životní dráha je nesporná a které prokázaly dobrý charakter. Výsledek se v září 2015 objevil na velké tabuli cti nad hlavním schodištěm. Je tam uvedeno sedmnáct jmen. U každého je fotografie, rok maturity a profese.

Gymnázium Teplice své sedmdesátiny nijak zvlášť neslaví. Raději se soustředilo na mnohem významnější výročí 600 let od hrdinské smrti Jana Husa. Tepličané mohli již v červnu zaznamenat velký tábor lidu na nám. Svobody, na němž se shromáždily velké houfy husitů zastánců mistrova učení. Po celé letní prázdniny pak byla veřejnosti přístupná výstava o velkém reformátorovi církve v Beuronské kapli. Výročí připomíná i světelný nápis na nadchodu přes Alejní ulici a husitský válečný vůz vystavený vedle kaple.

Do minulosti se tedy Gymnázium Teplice ohlíží. Víc ale hledí vpřed. Zrovna zahájilo tři velké projekty pro podporu výuky jazyků. Získalo na ně celkem téměř 3 mil. Kč. Také je čerstvě zahájen projekt spolupráce s islandskou školou, který umožní vzájemné návštěvy. Mezinárodní styky má gymnázium velmi rozsáhlé. Má několik desítek partnerských škol v mnoha státech Evropy, ale i Asie, Afriky a Ameriky. Letos na něm studují žáci např. z Argentiny, Číny či Španělska. Také žáci gymnázia vyjíždějí na roční studijní pobyty nejvíce do USA a Francie.

Gymnázium Teplice se snaží být otevřené vůči veřejnosti a zapojovat se do života města. Proto pořádá řadu výstav, koncertů, přednášek, kurzů, které jsou přístupné veřejnosti. Do povědomí občanů už se dobře zapsala Beuronská kaple, kterou škola díky iniciativě svých studentů renovuje, a která hostí řadu kulturních akcí. Nyní je tam již zmíněná výstava o Husovi a také výstava Velikonoční ostrov. Asi největším lákadlem k návštěvě gymnázia je ale jeho Didaktický park, resp. jeho součást Biopark. V něm je chováno na sto druhů zvířat např. lemuři, surikaty, pštrosi, lamy, dikobrazi, pirani, turaka, hroznýši, trnorepi, mangusty… Pro veřejnost je otevřeno každou poslední sobotu v měsíci od 9 do 12 hodin.

Tuto sobotu 26. září se ve stejném čase bude také konat velká burza minerálů a zkamenělin. Navíc budou od pátku do neděle probíhat akce v rámci Festivalu románských kultur pořádaném naším Kulturním centrem románských jazyků. Přijďte se podívat!

Z. Bergman