Je to za 4 813 dnů, po které je gymnaziální web přihlášen na sledovací server TOP list. Průměr je tedy 737 přístupů denně. V kategorii gymnázií nemá v tomto web Gymnázia Teplice rovnocennou konkurenci.