Včerejší den byl na gymnáziu věnován celý Husovi a žáci i pedagogové se při vyučování a besedách přenesli do doby, ve které žil. Vzpomínková akce vyvrcholila průvodem, který se vydal od školy na náměstí Svobody. Ozbrojenci, prostý lid, učenci i žáci, povoz tažený koňmi a také desítka jezdců na koních se shromáždili kolem kašny a vytvořili velký tábor lidu. Přítomné pozdravil ředitel gymnázia coby Zdeněk Horník z Mošnova a Teplic. „Bratři a sestry, střední učení teplické, jehož mám tu čest být správcem, rozhodlo se připomenout způsobem co nejskvělejším a nejviditelnějším památku mistra Jana Husa. Kněze, reformátora církve a bojovníka za pravdu, který učil žáky své, ale i lid prostý, že pravdu je třeba bránit a také šířit, že je třeba o předkládaných slovech přemýšlet a ne je slepě poslouchat, že spravedlnost musí být stejná pro všechny. Život Husův, jeho hrdinskou smrt i věčnou památku budeme opěvovat, a ukážeme všem své odhodlání nedat se," uvedl. I další řečníci pronášeli projevy, zazněl husitský chorál, došlo i na stavění vozové hradby a ke slovu se dostaly i zbraně.

Než se téměř tisícihlavý průvod vydal „na Prahu" Krupskou ulicí, připomněl významné výročí i transparent, se kterým nad náměstím přelétávala dvě letadla.

Od 1. července do 30 září pak bude v Beuronské kapli gymnázia probíhat výstava Jan Hus 600, kterou připravili učitelé Gymnázia Teplice. Určitě se na ní dozvíte něco, co jste o Husovi ještě nevěděli. Průvodci budou žáci gymnázia, kteří navíc návštěvníky provedou i areálem školy včetně Didaktického parku se školní ZOO. (ot)