Na besedu s ním byli vybráni zájemci o kosmonautiku. „Vladimír Remek přislíbil přivézt i materiály, týkající se jeho letu a materiály týkající se planetky nesoucí jeho jméno,“ řekla nám Eva Mojžišová, která se se svými žáky kosmonautice věnuje.

Vladimír Remek je nyní poslancem Evropského parlamentu, takže beseda se může týkat i této oblasti. (ot)