Ve škole proběhnou o Husovi diskuse s představiteli různých církví, zazní komponované pásmo Daniela Dobiáše a Taťány Fišerové, žáci i učitelé se na jeden celý den přenesou do Husovy doby a seznámí se s jazykem, matematikou, zeměpisem, biologií a dalšími obory v historické podobě.

Gymnázium také připravilo několik exkurzí pro veřejnost a žáky teplických škol na téma Husité v našem kraji.

Jádrem vzpomínkových akcí však budou tábor lidu a výstava Jan Hus 600.

Ve středu 24. června ve 13:45 hodin vyrazí od gymnázia velký houf Husových přívrženců na pochod Teplicemi. Prostí sedláci, žáci, učení mistři, ozbrojenci, ba i jízda vyrazí Zelenou, Papírovou a Dlouhou ulicí. Na náměstí Svobody pak proběhne velký tábor lidu. Řečníci budou pronášet projevy, zazní husitský chorál, dozvíme se novinky z Kostnice, postavíme vozovou hradbu, zaharašíme zbraněmi a ukážeme své odhodlání nedat se. Přijďte se podívat!

Od 1. července do 30. září pak bude v Beuronské kapli probíhat výstava Jan Hus 600, kterou připravili učitelé Gymnázia Teplice. Určitě se na ní dozvíte něco, co jste o Husovi ještě nevěděli.

Průvodci budou žáci gymnázia, kteří navíc návštěvníky provedou i areálem školy včetně Didaktického parku se školní ZOO.