V novém školním roce bude mezi 809 žáky Gymnázia Teplice 54 cizinců. Většinu z nich tvoří ti, kteří v Česku dlouhodobě žijí a plánují tady být natrvalo.

Nejpočetnější zastoupení má po studentech z Čech, kterých je 759, Vietnam 20 studentů. Následuje s 16 studenty Rusko, se čtyřmi Ukrajina a se třemi Chorvatsko. Po jednom studentovi jsou na gymnáziu zastoupeny: Bělorusko, Brazílie, Indonésie, Japonsko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Kazachstán, Německo, Portugalsko a Sýrie.

Menší část jsou studenti, kteří přijeli na výměnný studijní pobyt na půl roku nebo na celý školní rok. „Výměnných studentů je sedm. Chtějí se naučit česky a získat zkušenosti s jiným kulturním prostředím. Jsou obohacením i pro naše žáky, kteří díky nim mohou aspoň částečně nahlédnout na rozdílné vzorce chování,“ uvedl ředitel gymnázia Zdeněk Bergman s tím, že v počtu zahraničních studentů, kteří získali již české občanství.