Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky programu Excelence SŠ za uplynulý rok. Program Excelence je zaměřen na zvýšení zájmu žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty. Umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky středních škol na základě výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích.

Nejlepšího výsledku v Ústeckém kraji dosáhlo Gymnázium Teplice, které se umístilo v republikové soutěži středních škol na 15. místě a získalo tak dotaci ve výši 212 841 Kč.

„Největší podíl na úspěchu měly soutěže v matematice, biologii, dále v chemii a informatice," informovala Věra Ševčíková, zástupkyně ředitele Gymnázia Teplice.