Projekt Interaktivní fyzika pro studenty vypracovala profesorka Eva Talacová.
„Ze získaných peněz škola zakoupila notebook a dataprojektor. S jejich pomocí lze využívat různé výukové zdroje jako jsou webové stránky, na kterých lze nalézt videosekvence pro výuku, java aplety a simulace fyzikálních dějů, animované výklady principů a jevů moderní i klasické fyziky. Studenti mají rovněž možnost pracovat s fyzikálním softwarem,“ říká ředitelka Marie Sachetová.
Notebook a dataprojektor také umožňují vstupy do internetových laboratoří. Podle ředitelky je nyní snadnější podporovat studenty v tvorbě jejich vlastních prací a prezentací.
„Nové vybavení zpestřuje výuku a zvyšuje zájem studentů o předmět. V současnosti je již plně využíváno a studenty netradiční možnosti práce baví. Daleko snáze navíc chápou vyučovanou látku, tvrdí Marie Sachetová.