Areál bývalého jezuitského kláštera velmi utrpěl především v dobách pobytu sovětské armády. Po odchodu posledních vojáků v roce 1992 byl celý areál v nepoužitelném stavu, přesto se podařilo od roku 1993 velkou část prostor areálu opravit a přizpůsobit potřebám školského zařízení, tedy Biskupského gymnázia. Postupně až do současnosti se po malých krůčcích daří obrovský areál opravovat. Kdo by tvrdil, že na budovách je ještě práce jak na kostele, byl by velkým optimistou. Nepředstavitelné množství práce za obrovskou sumu peněz je výstižnější charakteristika.
Včera se uskutečnila schůzka vedení školy se zástupci Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, která se školou na projektu spolupracuje. Jan Kučera, zástupce generálního ředitele Regionální rozvojové agentury, si připravil prezentaci celého projektu. Schůzky se zúčastnilo nejen vedení Biskupského gymnázia a základní školy při něm, ale také krupský starosta Milan Puchar, tajemník František Růžička a architekt Jaroslav Antoš. Připravená prezentace by měla posloužit veřejnosti a informovat ji o celém projektu. Bude promítána i při dnech otevřených dveří při Mariánských slavnostech 8. a 9. září. „Potřebujeme i průzkum veřejného mínění,“ říká Petr Lisner, zástupce ředitelky základní školy. Včerejším dnem proto byly spuštěny internetové stránky, které informují o celé problematice. Na adrese www.areal–bgb.cz naleznou návštěvníci nejen potřebné informace a později i zmíněnou prezentaci, ale především mají šanci diskutovat o celé situaci a hlasovat v anketě.
Kučera také zdůraznil, že bude potřeba získat podporu kraje, zájem krajských politiků by celé věci výrazně prospěl. Z Evropské unie by bylo možné získat opravdu velké množství peněz, ale je jasné, že veškeré náklady to nepokryje. V současné době je zpracována studie a dochází k rozpracování jednotlivých úrovní. Je také nutné vypracovat studii proveditelnosti, aby měl projekt šanci evropské peníze získat.
Vzhledem k vysoké celkové sumě 344 milionů, která je zapotřebí na realizaci všech záměrů, bylo nutné rozdělit projekt do třech etap. První etapa a priorita zahrnuje modernizaci gymnázia a základní školy. Její finanční náročnost je okolo 120 milionů a právě na ni se bude vztahovat první žádost o dotaci. Druhá etapa pak zahrnuje vybudování konferenčního a vzdělávacího centra. Vzhledem k rozsahu prostor by mohlo být v objektu vybudováno zázemí pro realizaci různých vzdělávacích, kulturních či volnočasových aktivit. Centrum by sloužilo nejen místním obyvatelům, ale také návštěvníkům a turistům.
Poslední etapou bude výstavba ubytovacího zařízení hotelového typu v objektu bývalého špitálu. Jiří Breu, ředitel gymnázia, by byl rád, kdyby se však tohoto kroku ujal třeba nějaký podnikatel. Nabídkou bude dlouhodobý pronájem za minimální cenu, hlavně když historicky cenná budova nebude chátrat. V Krupce navíc není příliš možností ubytování, a pokud jsou, tak jen s nižší kapacitou. Podobné zařízení by v turisticky oblíbené Krupce jistě našlo uplatnění.
Šance na získání dotací na první etapu je velmi reálná, výsledek by mohl být znám začátkem příštího roku.