Obec nyní získala dotaci z ROP Severozápad a rozhodla se tento problém vyřešit.

„V současné době se většina akcí koná na malé ploše mezi budovou obecního úřadu a garážemi. Ta však kapacitně nedostačuje a není vhodným, důstojným a reprezentativním místem," popsal problém Karel Drašner, starosta obce.

Obec se rozhodla tento nedostatek vyřešit a na konci loňského roku podala žádost o dotaci z ROP Severozápad na kompletní revitalizaci veřejného prostranství v obci.

„Žádost o dotaci ve výši 6,59 milionů korun byla úspěšná a obec se tak nyní může pustit do realizace. Projekt by měl být celkově ukončen v prosinci 2015. Následně dojde k proplacení dotace," uvedla Michaela Valtrová ze společnosti G-PROJECT, která žádost o dotaci zpracovala.

Pro vytvoření veřejného prostranství bude využit pozemek sousedící s budovou obecního úřadu, který je nyní občany využíván k parkování.

„Chceme zde vybudovat reprezentativní místo k pořádání takových akcí jako je dětský den či rozsvěcování vánočního stromečku," popsal výstupy projektu starosta.

Souvisejícím nově vybudovaným veřejným prostranstvím pro volnočasové aktivity bude nyní zatravněná plocha ve vzdálenosti 650 metrů pod budovou obecního úřadu. „Vedle kompletní revitalizace zeleně sem umístíme tři cvičební prvky pro dospělé," dodává starosta.

V rámci projektu budou rovněž rekonstruovány chodníky a dojde k výměně zábradlí podél Hájského potoka. Zábradlí podél potoka je nyní nebezpečné a neplní svoji funkci, nechrání proti pádu do potoka.

„Nebezpečí pádu je umocněno chybějícími obrubníky k potoku. Při upadnutí na kluzkém povrchu chodníku hrozí pád chodce do potoka, což se v minulosti už bohužel několikrát zejména u dětí stalo," dodal starosta.(r)