V zákulisí haly je pro sportovce připraveno devět samostatných šaten s kompletním sociálním vybavením.
Plocha haly má speciálně odpružený povrch, což není až tolik v halách běžné. Je pokryta umělohmotným povrchem Globadur o síle 13mm, který je na odpruženém roštu 120 mm. Výška haly je 12,80 m.

Volný prostor nad hřištěm má parametry pro pořádání republikového šampionátu v míčových hrách. Pod střechou je vidět nosná konstrukce střechy, světelné rampy, vzduchotechnika, vyhřívání haly. Podélně na ploše haly jsou vyznačena hřiště na házenou, sálovou kopanou, košíkovou, odbíjenou. Na šíři jsou vyznačeny tři kurty na odbíjenou. Z výčtu hřišť je patrno, že v hale se může hrát házená, sálová kopaná, florbal, košíková, odbíjená. Pro jmenované sporty je již zajištěno patřičné zařízení, tedy konstrukce na košíkovou, branky na míčové hry, konstrukce na natažení sítí, rozhodcovské stolice.


Součástí areálu je hotel s osmi tří a dvanácti dvoulůžkovými pokoji. Ubytování je jak pro sportovce, třeba jednoho oddílu na soustředění, tak určeno široké veřejnosti bez návaznosti na využití haly.
Postupně je vybavován i úsek občerstvení, který bude částečně sloužit pro podávání snídaní hotelovým hostům a v odpoledních hodinách návštěvníkům haly k rychlému občerstvení.

V sobotu je hala otevřena pro prohlídku veřejnosti. Koná se Den otevřených dveří.

Více se dočtete v sobotním teplickém deníku…