ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu, jeho územní pracoviště Ústí nad Labem předal 90 požárních hadic a proudnic různého typu. „ÚZSVM toto požární vybavení získal na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, kterým byl vysloven trest zabrání věcí pocházejících z trestné činnosti. Požární hadice a proudnice byly postupně odcizovány z panelových a bytových domů na území okresu Ústí nad Labem a po jejich zabrání byly následně uloženy v depozitu Policie ČR Ústí nad Labem,“ uvedla Jana Rennerová z ÚZSVM.

Podle Karla Jedličky, předsedy rady bytových družstev severočeské oblasti a ředitele Stavebního bytového družstva Rozvoj v Neštěmicích, krádeže požárních hadic z pohotovostních hydrantů v panelových domech byly a jsou noční můrou provozovatelů domů.

Některé hlupáky zajímal jenom kov na proudnicích a hadicích, jiní nabízeli zájemcům hadice na zahrádky pro rozvod vody.

Protože policie zabavila zlodějům hadice, které potom ležely bez řádné údržby řadu let ve skladech jako důkazy, hadice nakonec nejsou již použitelné. Zubu času odolaly jenom kovové části hadic a proudnic.

Proto žádná státní organizace, tedy především hasiči, neměli o zabavenou zlodějskou kořist zájem. Nakonec byli úředníci rádi, že o bezúplatný převod věcí projevilo zájem město Dubí pro svoji jednotku sboru dobrovolných hasičů. (ro)