„Plošné vypalování staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc korun,“ uvádí mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace nebo zanesením ohně větrem či přenesením ohně v podloží.

Zachráněný pes.
Psík byl hladový a prochladlý, z jímky mu pomohli strážníci

„Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech,“ dodává Marvan.