Za jeden z podnětů pro vznik prvního hasičského spolku, který byl oficiálně registrován v Teplicích, je možné brát velký požár hotelu de Saxe z roku 1866. Tlak ze strany veřejnosti byl velký, a tak 20. března 1867 byly místodržitelstvím v Praze potvrzeny stanovy prvního hasičského spolku. Na konci roku už měli hasiči 150 členů
Výstava byla zpřístupněna vernisáží v předvečer slavnostního zahájení 853. lázeňské sezony v Teplicích.
Zásadní podíl na přípravě unikátní instalace má oddělení muzejních služeb Regionálního muzea v Teplicích. Součástí zajímavé expozice je veliký obraz připomínající tragickou událost z noci na 1. září 1919, při níž lehlo popelem teplické divadlo. Obří plátno, tvořené papírem podloženým netkanou textilií formátu 4 x necelé 3 metry.
Podle ředitele teplických hasičů Bohuslava Grunda má připravená výstava, která bude v muzeu k vidění až do září, velmi vysokou vypovídající hodnotu. Je zde vidět, s jakou technikou se pracovalo dříve a jak se požární činnost vyvíjela až do dnešní doby. Některé exponáty jsou zapůjčeny ze soukromých sbírek. Jednou z dominant je koněspřežná stříkačka s kotlem.
Teplice se během historie v počátku staly poměrně důležitým střediskem hasičského hnutí. Jejich význam podtrhovala skutečnost, že už roku 1873 byl založen hasičský sbor i v Trnovanech a o rok později také v Šanově.