„Při cestách s panem prezidentem jsem se přesvědčil o perfektním zajištění bezpečnosti a viděl jsem profesionální práci vaši i vašich podřízených," zhodnotil na úvod práci policie Oldřich Bubeníček. Na přátelském setkání informovali policisté Oldřicha Bubeníčka o bezpečnostní situaci v kraji. Hejtman s potěšením přijal zprávu, že rok 2015 byl klidnější jak v oblasti závažné kriminality, tak v dopravní nehodovosti. (red)