Podle Hanáčkové platí pro vyhlášení stavu nebezpečí zákonem dané podmínky, kterými jsou mimo jiné ohroženy životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. "V daném případě je možné ohrožení odvrátit 'běžnou' činností správního úřadu, a to konkrétně stavebního úřadu. Krizový zákon slouží k ochraně životů a zdraví, nikoli k urychlování výstavby," vysvětlila Hanáčková. Stav nebezpečí požadovalo ŘSD na základě posledního průzkumu. Současný stav je podle zástupců ŘSD vážnější než bezprostředně po sesuvu.
Nevyhlášení stavu nebezpečí podle Bubeníčka ale závažné problémy nezpůsobí. "Dle slov ministra dopravy (Antonína) Prachaře je připraven alternativní postup sanace sesuvu, termín zahájení prací by tedy neměl být nijak ohrožen. Pro občany obcí na objízdných trasách je termín dostavby celé dálnice naprosto zásadní, protože teprve poté přestane obce zatěžovat nadměrná doprava a její důsledky v podobě dopadů na zdraví a bezpečnost obyvatel," uvedl Bubeníček.

ŘSD počítá se sanací poškozeného území rozdělenou do dvou etap. Nejprve bude odvodněn prostor sesuvu, čímž se sníží riziko dalšího pohybu. V druhé etapě budou provedeny stavební práce, které zajistí trvalou sanaci území.
Svah zavalil rozestavěnou dálnici loni v červnu, poškodil také část železniční trati mezi Úpořinami s Chotiměří a zařízení kamenolomu Dobkovičky. Experti varovali před tím, že pokud se urychleně nepřijmou nápravná opatření, mohou vydatnější deště způsobit další sesuv, jenž by ohrozil především obyvatele blízkých Litochovic.
Podle odpůrců nynější trasy D8 ze sdružení Děti Země už v roce 2005, kdy se o budoucí dálnici jednalo, poukazovala řada geologů na hrozící riziko půdních sesuvů.