Tématem bylo především zlepšení životního prostředí v okolí objízdných tras nedostavěného úseku D8. „Čekala jsem, že ministerstvo, případně ŘSD, předloží návrhy, jak budou obyvatelům obcí kompenzovat zatížení nadměrnou dopravou. Nepříjemně mě překvapil postoj úřadů, když uvedly, že žádné nápady nemají a ani nejsou peníze,“ řekla Vaňhová. Ta také ŘSD informovala o zničených silnicích, které jsou využívány jako objízdné trasy. Ředitel Poruba (ŘSD) uvedl možný plán na zajištění alespoň části potřebných financí. Na stavbách ŘSD v jednotlivých krajích lze ušetřit nějaké peníze s tím, že tyto finanční prostředky by pak zůstaly v krajích. Z nich by bylo možné zaplatit nutné opravy krajem navržených silnic II. a III. třídy. (klm)