JANA ŠIMKOVÁ, PETR MÁLEK
Dubí/ Město vydává novou vyhlášku na stanovení míst a času provozování výherních hracích automatů. Její vydání schválilo zastupitelstvo na svém posledním zasedání.
Aby nevznikaly další herny


„Smyslem této vyhlášky je to, aby nám nerostly na území města Dubí další herny. Ty, které už existují ať zůstanou, pokud budou splňovat všechny požadavky a parametry zákonů,“ říká starosta Petr Pípal.
Herny a výherní automaty jsou velkým problémem v mnoha městech. Nejen, že doslova hyzdí centra měst, ale často stojí nedaleko škol a ohrožují tak mravní výchovu mládeže. Gamblerství bývá spojeno i s trestnou činností, většinou krádežemi.

Rizika jsou velká

Děti jsou v dnešní době velmi náchylné k různým závislostem. „Otázka heren je poměrně nekontrolovaná záležitost. Víme, že gamblerství je mnohdy ve svých důsledcích horší než alkoholismus. Pokud se z člověka stane gambler a je to otec od rodiny, pak může dojít až k úplné destrukci té rodiny,“ říká Pípal.
Dodal také, že právě kvůli konečným důsledkům gamblerství a naléhavosti problému se město rozhodlo situaci regulovat. „Myslím, že jde o velice důležitý moment ve fungování města v regulaci tohoto prvku na území Dubí,“ dodává Pípal.
Vyhláška přesně vymezuje čas provozování výherních hracích automatů na území Dubí mezi desátou a dvaadvacátou hodinou. Místní vymezení ve vyhlášce obsahuje výčet restaurací a podniků, kde již automaty jsou a tyto podniky mají splněny všechny náležitosti k provozu automatů.

Bílina také zakročí

I Bílina se musí vyrovnávat s problémem heren. Starosta Josef Horáček chce také pomocí vyhlášky vytěsnit herny pouze do určitých lokalit. Uvedl, že zmizí z historického centra města, sídlišť a okolí škol a školek. Vyhláška vejde v platnost 1. ledna 2008.

V Teplicích se platí pět tisíc

Za automaty se platí městu v Teplicích. Podle vyhlášky z roku 2003 byla cena za provozování jednoho automatu stanovena na pět tisíc korun, na dobu tří měsíců.
V případě, že je výherní hrací přístroj provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vždy vyměřen v poměrné výši.