Výstavu „Teplice na vlastní kůži“ pořádá Regionální muzeum v Teplicích ve spolupráci s autory projektu tzv. audiostezky Teplice - naučné stezky, která nyní zahrnuje 54 objektů a míst v Teplicích.

„Na výstavě je audiostezka představena prostřednictvím soutěže pro 2. stupeň základních škol, střední školy, ale také rodiny s dětmi. Tématem soutěže je historie, současnost a budoucnost města Teplice na bázi příběhů jednotlivých objektů a míst zapojených do audiostezky,“ informovala Eva Klášterková.

Město Teplice v historických souvislostech

Hlavním záměrem výstavy „Teplice na vlastní kůži“ je prezentace neobyčejné historie města Teplice prostřednictvím objektů a míst zařazených do naučné audiostezky. Zvláštností stezky je to, že existuje ve zvukové podobě. Stezka v současné době zahrnuje 54 objektů. Na webu audioteplice.cz jsou ke všem objektům k dispozici volně stažitelné texty a zvukové nahrávky, a to také v němčině a angličtině.
Krátké, zhruba jedno až dvouminutové nahrávky lze poslouchat přímo na místě pomocí MP 3 přehrávače nebo telefonu. Na existenci nahrávky k danému objektu upozorňuje modrý emblém projektu na dlažbě před vybraným místem nebo objektem. Na webu, v městském informačním centru, v muzeu a Regionální knihovně jsou k dispozici mapky s vyznačenými stanovišti.

„Výstava se snaží ukázat, že komentovanou návštěvou míst zahrnutých do naučné audiostezky, lze pochopit příběh města Teplice v historických souvislostech. Výstava má dvě varianty. První je tradiční. Na té jsou jednotlivé objekty a místa prezentovány prostřednictvím dokumentů, které se váží k jednotlivým objektům a místům zapojeným do audiostezky. Zajímavější je druhá varianta, která je soutěžní a je určena právě pro školní kolektivy. Návštěvníci výstavy mohou putovat od jednoho historického mezníku z dějin města Teplice k druhému prostřednictvím plnění úkolů nebo otázek vztahujícím se k místům a objektům audiostezky,“ vysvětluje spoluautorka výstavy.

Jednotlivé historické mezníky jsou prezentovány prostřednictvím zajímavých muzejních artefaktů a pochopení jejich vzájemných historických souvislostí bude vyžadovat splnění úkolů a zodpovězení otázek ve správném pořadí.
Návštěva výstavy se dá pojmout jako závod – „trasa“ mezi zastaveními se dá procházet např. na čas nebo v hodnocení účastníků zohlednit počet správných a nesprávných odpovědí.

Učitelům usnadnili práci s přípravou

Výstava má poučit, ale zároveň vyžaduje, aby její návštěvníci měli základní povědomí o historii města Teplice a naučné audiostezce. Vzhledem k této skutečnosti vypracovali autoři výstavy pro učitele sérii metodických materiálů, které pomohou pedagogům připravit studenty a žáky k návštěvě výstavy. Pracovní listy a metodické materiály pro učitele jsou ke stažení na webových stránkách muzea.
Na výstavu Teplice na vlastní kůži volně navazuje cyklus přednášek na téma: Krajina jako obývání, nikoliv dobývání.
„Zveme vás tímto na v pořadí již druhý ze čtyř seminářů Ing. arch. PhDr. Lenky Burgerové o Teplicích, jejich historii i budoucím rozvoji. Semináře na sebe navazují. Přednášky se konají v Regionální knihovně v Teplicích,“ zve Eva Klášterková. (ek)

Komentované prohlídky „Teplice na vlastní kůži“ v jízdárně zámku:
24. 2., 3. 3. a 10. 3. vždy od 15:00 hodin.
Cyklus přednášek v knihovně:
téma: Krajina jako obývání, nikoliv dobývání
vždy od 18:00 hod. v sále Regionální knihovny v Teplicích v Lípové ulici:
24. 2. - Teplický městský prostor
31. 3. - Národnostní stýkání a potýkání v Teplicích?
21. 4. - Co s městem? Územní plán a k čemu ho máme
Akci pořádá Pro polis Teplice s podporou Regionální knihovny Teplice.