Hlasování probíhá do 21. září (23:59) na našich webových stránkách (HLASOVÁNÍ JE POD ČLÁNKEM) a NOVĚ pomocí kuponů v tištěné podobě Teplického deníku. Počty hlasů se budou sčítat. Hlasovací kupony vyjdou v novinách  (8.9.-21.9.2014).  Hodnota jednoho novinového kuponu se určí až na konci hlasování. Vypočítá se totiž tímto způsobem: Vezme se počet hlasů vítěze internetového hlasování a vydělí se počtem hlasovacích dnů. A to pak bude hodnota jednoho zaslaného novinového kuponu.

ORIGINÁL kupony doručte na adresu redakce Teplického deníku Kapelní 4, 415 01 Teplice nejpozději do 25. 9. 2014.

PRVNÍ KUPON NAJDETE V TEPLICKÉM DENÍKU V ÚTERÝ 9. ZÁŘÍ - NA TITULNÍ STRANĚ!!!! DALŠÍ BUDOU VYCHÁZET V RŮZNÝCH DNECH NA RŮZNÝCH STRANÁCH NOVIN.Kupon

První tři s nejvyšším počtem hlasů obdrží již zmíněné hodnotné ceny.  Předání hlavní ceny proběhne za přítomnosti regionální vedoucí FIRO – tour v pobočce cestovní kanceláře v Teplicích.