Teď to ale jsou střety se zákonem ohledně volby vedení města.
Jak je známo a už jsme o tom v Deníku psali, ústecký krajský soud opět zrušil platnost hlasování v květnových opakovaných komunálních volbách v Krupce na Teplicku. Hlasování se musí opakovat. Nakupovali se zde hlasy voličů, má to prý dokazovat i větší počet shodně vyplněných lístků.
Pro město to znamená další nejistotu ohledně financování. Mezi hlavní pravomoci zastupitelstva totiž patří právě schválit rozpočet města, prodej nemovitostí, uzavírat smlouvy o poskytnutí dotace a vydávat obecně závazné vyhlášky.

Čeká se na nový termín voleb. Otázka zní, budou poslední? Kdy se sejde ke svému prvnímu jednání nové zastupitelstvo? Jestli to vůbec bude letos…
Návrh stěžujících si stran zrušit platnost celých voleb soud zamítl. Hlasovat by se tedy mělo o stejných kandidátkách jako v květnu. (pem)