“Rada města rozhodla o zakonzervování hlavní lázeňské budovy již v březnu tohoto roku a následně v červnu schválila harmonogram prací a finanční prostředky,“ uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Mezi navrženými opatřeními byla podle ní například oprava a doplnění střešní krytiny včetně dešťových svodů a žlabů, oprava dřevěných krovů, vyčištění dešťové kanalizace, oprava poškozených venkovních omítek a další. Nyní jsou již všechny práce skončené.

Pavlína Nevrlá