„Regenerace zeleně byla z větší části financována z fondů EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR (75%). Práce financované z dotací již byly ukončeny a město obdrželo přislíbené finanční prostředky. V současné době dokončují Technické služby (TS) města Duchcova, s.r.o. zbylé práce v rámci projektu, na které se dotace nevztahovala. Jde o pokácení několika málo stromů, odstranění jalovců v části u zbořeného hospitálu a zejména frézování pařezů. Jelikož se již jedná o minimum prací, jsou tyto prováděny nárazově, v době, kdy se pracovníci TS zrovna nevěnují jiným pracím ve městě. Ukončeny budou v březnu. Na jaře by se tak zámecká zahrada měla probudit v celé své kráse," řekl Jan Duda z odboru výstavby a životního prostředí města Duchcov.

Zámecký park zkrášloval i arborista Martin Němec (odborníci v oblasti prořezávání dřevin, pozn. red.), který má zkušenosti s ošetřováním stovky chráněných stromů po celé Evropě. „Park je to vskutku krásný. Stromy a keře, které tady jsou, si péči zaslouží," řekl při zahájení prací v parku Němec. (kos)

------------

Němec k parku

„Park je cenný jako celek. Je pestrý a bohatý na různé dřeviny. Staré stromy, které v něm jsou, neplní jenom funkci estetickou, ale jsou důležité pro zdejší biodiverzitu. Je zde několik dubů, které jsou staré několik staletí. Právě tyto stromy slouží jako domov pro různé živočichy většinou chráněné netopýry, ptactvo, hmyz. Každý strom vyžaduje jiný přístup. Jinak pracujeme se stromem, který je nad silnicí či lavičkou, tam je logicky bezpečnost na prvním místě a jinak, když je v prostoru. Pokud to jde, tak se snažíme zachovat odumřelé stabilní dřevo případně celá torza stromů, protože jsou dalšími nositeli života."

VIZITKA

Martin Němec realizoval ošetření stovek chráněných stromů a tisíců stromů v zahradách, parcích, alejích i v krajině v Čechách i v zahraničí např.:

Lukasova lípa v Telecí, obvod 11,6m, stáří 700-800let

Kustošovská lípa na Lipce, obvod 8,05m, stáří 600let

Královská lípa v Klokočově, obvod 8,7m, stáří 900-1000 let

Lípa v Tatobitech, obvod 8,66m, stáří 800 let

Kornerův dub v Dalovicích, obvod 8,88m, stáří 800let

Žizkův dub na Lichnici, 9,22m, stáří 700-800let

Dub sv.Václava ve Stochově, obvod 850cm, stáří 1012 let

Platan na Karlově náměstí, Praha, obvod 7,9m, stáří 300 let