Vymýšlejí nejrůznější způsoby nelegálního napojení na rozvody elektrické energie. Je to celá řada fíglů a odetailech energetici neradi hovoří, tvrdí totiž, že by to byl dobrý návod pro další zloděje elektřiny. Tu kradou domácnosti ifirmy jak na venkově, tak veměstě.

Černý odběr proudu pomohl policistům objevit pěstírnu marihuany vDuchcově. Vminulých letech to bylo například na teplické Panorámě, kde rostliny pěstovali tajně ve sklepení a proud odebírali nepovoleně zveřejného osvětlení. „Na obvodním oddělení vDubí mají podané trestní oznámení zbytového družstva, kdy se nájemník napojil zbytu na chodbu a odebíral elektřinu ze společných prostor na jejíž úhradě se podílí všichni nájemníci. Vznikla škoda 35tisíc korun a je to šetřené zatím jako krádež,“ sdělila včera Ilona Novotná, mluvčí teplické policie. Ta šetří několik přestupků na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství. „Konkrétně se jedná se očerný odběr plynu, kdy někdo odstranil zařízení pro rozvod elektřiny nebo plynu, nebo zasáhne do tohoto zařízení. Za tento přestupek hrozí pokuta do 3tisíc korun,“říká.

Ve Skupině ČEZ tuto problematiku řeší odbor Netechnických ztrát společnosti ČEZ Měření. Jedná se zejména ovyhledávání, dokumentování, odstraňování a zamezování neoprávněných odběrů včetně vymáhání pohledávek a zajišťování prevence.

„Pracovníci odboru vpřípadě zjištění neoprávněného odběru elektrické energie mají na základě zmocnění společnosti ČEZ Distribuce, a.s., právo omezit nebo přerušit dodávku elektrické energie, provádět stanovení náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem, a tyto náhrady přímo vymáhat a jako jediný odbor ve Skupině ČEZ přijímat finanční plnění vhotovosti,“ říká Soňa Hendrychová, mluvčí energetiků.

Díky pozornosti, kterou energetici Skupiny ČEZ černým odběrům věnují, se daří odhalovat stále větší procento nepoctivců. „Ročně řeší naši specializovaní pracovníci na tři tisíce případů, kdy náhrada škody za „odcizenou“ energii dosahuje částku převyšující 100miliónů korun– zdůrazňuji na celém distribučním území Skupiny ČEZ,“ uvádí mluvčí.

Na severu Čech (tedy celý Ústecký a část Libereckého kraje) se jak vroce 2006, tak ivroce 2007podařilo odhalit více než pět set případů „černých“ odběrů.

„Bohužel nelze vyspecifikovat přímo teplický okres. Kneoprávněným odběrům dochází zpravidla jak udomácností, tak iupodnikatelů. Tuto problematiku řeší Odbor netechnických ztrát. Spolupracujeme také se zvláštními jednotkami Policie ČR,“ pokračuje Soňa Hendrychová.

Pachatelé si často neuvědomují jakému riziku úrazu elektrickým proudem vystavují nejen sebe, ale isvé spoluobčany. Při zásahu elektrickým proudem dochází kvelmi vážným poraněním ismrtelným úrazům, často také dochází kzahoření objektů vlivem neodborného zásahu do neměřenéčásti.

„Za poslední rok evidujeme jen vregionu severních Čech desítku těchto případů, poslední případ zahoření objektu je zLiberecka, kde došlo vlivem zásahu do neměřené časti kzahoření panelového domu, který musel být vystěhován,“ upozorňuje mluvčí.

Častěji jde ale stále ohrubé neodborné zásahy, nad nimiž podle energetiků zůstává rozumstát.

„Varujícím mementem je případ zloňského roku ze středních Čech, kdy vdůsledku neodborného zásahu do neměřených částí za účelem krádeže elektrické energie došlo kzahoření objektu a následnému úmrtí dvou nezletilých dětí,“ uvedl mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje návrh novely energetického zákona, která má nelegální odběry elektřiny ztížit.

Jeden zposledních případů odhaleného černého odběru pomohl policistům kpozatýkání vietnamských pěstitelů marihuany vDuchcově, vpronajatém domě.