Informovala o tom vedoucí odboru životního prostředí teplického magistrátu Dagmar Teuschelová. Nástrahy budou umístěny na místech přístupných veřejnosti do staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Přesto na děti a psy dávejte pozor. Požití nastražené látky není přímo jedovaté, ale může vyvolat nepříjemné zdravotní problémy. V případě požití raději hned vyhledejte lékaře. Deratizované objekty a prostory i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou označené výstražnou cedulkou.