Jednalo se ale o předem připravené a se školou dohodnuté námětové cvičení, které má vyzkoušet připravenost na případný skutečný požár ve škole.
Děti čekala evakuace. Před příjezdem hasičských vozidel se shromáždily na dvoře školy. Celý průběh komplikoval déšť.

Dětem se zásah hasičů líbil. Někteří školáci se strachovali o své školní tašky. Jak se ale ukázalo, neměli obavu o učebnice, nýbrž o svačiny v taškách uložených. „A dostaneme se zpátky. Mám v tašce chleby, ještě jsem dneska nic nejedla,“ ozvala se z davu před školou malá holčička.
Pokud by ve škole hořelo skutečně, trval by zákrok mnohem déle. Smyslem takovýchto akcí je vyzkoušet, zda vše funguje, jak má.
Přání celých generací žáků-nezbedů se ani tentokrát nesplnilo. Škola neshořela.