Na nový zdroj tepla bude napojena lokalita Pražské Předměstí a také některé městské objekty v centru Bíliny. Zatímco převážně domácnosti se dočkají jen přepojení ze stávajících plynových kotelen označovaných jako PP1 a PP2, objekty v centru budou připojeny zcela nově. Smlouvu na toto téma v úterý 14. června podepsali zástupci města Bílina a ČEZ Teplárenská, a. s. Společnost předpokládá, že realizace celého projektu si vyžádá desítky milionů korun.

V rámci Ústeckého kraje regionálně významný společný projekt města Bíliny a teplárenské společnosti ze Skupiny ČEZ je naplánován do tří etap. „První proběhne ještě do konce letošního roku a bude obnášet realizaci nových přípojek v centru města. Podmínkou ovšem je úspěšné dokončení stavebního řízení. Druhá je naplánovaná na rok 2012, kdy dojde k přepojení kotelen PP1 a PP2 na nově vybudovaný horkovod. Ve třetí etapě počítáme s dokončením posledních přípojek, přičemž by měla skončit do konce roku 2015,“ říká Vladimír Gult, generální ředitel ČEZ Teplárenská, a. s

Na centrální zásobování teplem budou v centru připojeny městské objekty, v nichž sídlí Správa sociálních služeb, odbor dopravy MěÚ, Základní umělecká škola, plavecká hala, zimní stadion a další. „Z mimoměstských pak například půjde o administrativní budovu Severočeských dolů. U všech je předpokládáno, že ročně budou zásobovány teplem ve výši 27 TJ. Dalších 42 TJ tepla bude ročně určeno pro bílinskou nemocnici a bytové objekty v lokalitě Pražské Předměstí,“ podotýká Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy. V případě bytů se jedná o 1150 domácností.
„V roce 2012 nepřevýší cena za teplo z centrálního zásobování teplem 465 korun za GJ. Z plynových kotelen však bude dosahovat minimálně 551 korun za GJ tepla. Domácnosti tak po přepojení ušetří na každém GJ kolem 90 korun, což pro ně znamená přibližnou roční úsporu ve výši 3 200 korun,“ dodává k tomu Petr Hodek, obchodní ředitel ČEZ Teplárenská, a. s. Jednoduchým výpočtem pak došel k výsledku, že za deset let uspoří každá domácnost 32 000 korun. „A vynásobíme-li to 1 150 domácnostmi, dojdeme k dalšímu zajímavému výsledku. Za deset let ušetří všichni přepojení obyvatelé Bíliny celkem 36 800 000 korun.“

Zde je nutné podotknout, že všechny ceny i úspory jsou uvedeny bez DPH s přihlédnutím k průměrně spotřebě domácnosti ve výši 36 GJ za rok.
Přepojení plynových kotelen na horkovod z Elektrárny Ledvice bude ovšem přínosem i pro samotné město. „Pochopitelně ušetříme na investičních i provozních nákladech, ale co je rovněž důležité, významnou měrou poklesnou ve městě emise škodlivých látek, hlavně NOx, z lokálních zdrojů. Samozřejmě, že jedním z rozhodujících faktorů byla i skutečnost, že ročně ušetří nemalou finanční částku i samotní obyvatelé Bíliny. Proto jsme jako město šli do tohoto společného projektu,“ poznamenal k právě uzavřené smlouvě Josef Horáček, starosta Bíliny. Významná bude podle něj i úspora Hornické nemocnice s poliklinikou.
Ta díky přechodu z plynu na horkovod ušetří půl milionu korun ročně. (otys)