V celkovém součtu bylo na výplatu této bonusové mzdy vyčleněno téměř 60 milionů korun v rámci všech společností. Třináctý plat a jeho vyplácení vychází z platné kolektivní smlouvy. Firmy bonus vyplatí, přestože letos očekávají horší ekonomické výsledky než v roce 2015. (vok)