Pandemie koronaviru zatím neovlivnila objem těžby na dolu Bílina a nekomplikuje ani postup rekultivací. Nepracují na nich totiž zahraniční dělníci, jako je tomu v zemědělství.

Lom, který vlastní společnost Severočeské doly, musel přijmout hned od začátku pandemie přísná bezpečnostní opatření. Jako člen Skupiny ČEZ jsou důležitou součástí kritické infrastruktury. Šíření nákazy mezi zaměstnanci nenastalo.

„Naši zaměstnanci dostali doporučení, jak se proti virovým onemocněním chránit a průběžně je informujeme o doporučeních zdravotníků i opatřeních státní správy. Potvrzuje se, že jsou účinná,“ říká mluvčí společnosti Lukáš Kopecký.

Horníci mají oproti zaměstnancům jiných odvětví výhodu. Na respirátory jsou zvyklí, běžně se jimi chrání proti prachu. Koronavirus zatím dopad na zaměstnanost a práci nemá.

„K poklesu těžby nedošlo. Daří se nám plnit stanovené cíle a úkoly spojené s poptávkou po hnědém uhlí,“ potvrzuje mluvčí Kopecký. K propouštění se uchýlit těžaři nemuseli. „Nikdo z našich zaměstnanců o práci v souvislosti s pandemickou situací nepřišel,“ doplňuje.

Zatímco zemědělství trápí od jara nedostatek pracovníků, protože jich značná část přichází ze zahraničí, rekultivační práce ohrožené zavřenými hranicemi nejsou ani se nijak nezpozdily od předem naplánovaného harmonogramu.

„Naše společnost práci nájemních zahraničních dělníků nevyužívá. Práce probíhají celoročně, tedy oproti zemědělství nemají sezónní charakter, který většinou vyžaduje větší množství zahraničních pracovníků,“ vysvětluje mluvčí.

Problémy s rekultivacemi nemá ani společnost Sev.en Energy, která provozuje lomy Vršany a ČSA na Mostecku. „Naše investice do rozsáhlých rekultivací pokračují podle schválených plánů sanací a rekultivací,“ potvrzuje mluvčí společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Pandemie koronaviru ale uspíšila plánovaný útlum těžby na lomu ČSA a během několika dní tu úplně skončí práce. Chodbice se zcela uzavřou a zabezpečí. Je s tím spojené i propouštění. „Došlo ke zrušení 207 pracovních míst,“ doplňuje mluvčí. Zaměstnancům firma nabídla jiné místo v rámci společnosti nebo vyrovnání ve výši tří až sedminásobku jejich průměrné mzdy.

Uhlí je klíčovou surovinou ve světové energetice. Je na něm závislých asi čtyřicet procent veškeré světové výroby. Ve srovnání se zásobami ropy a plynu, na základě současné rychlosti produkce, zásoby uhlí vydrží o více než sto let déle. Česká republika patří mezi desítku zemí, které produkují devadesát procent celkové uhelné produkce. V ČR se produkce uhlí rok od roku snižuje. Pohybuje se okolo 42 milionů tun ročně. Zdroj: Vysoká škola báňská v Ostravě