Horská služba bude od soboty provozovat jednotné nouzové číslo 1210 jako službu, která bude v mobilních i pevných sítích všech operátorů v ČR zřízena stejným způsobem, jako přístup na obvyklé tísňové linky. Volání na nové číslo bude však na rozdíl od linky 112 a podobných hrazeno volajícím.

Spojení bude podle místa, ze kterého turista volá, automaticky směrováno na dispečink Horské služby v příslušné horské oblasti. Stávající telefonní čísla na oblastní dispečinky Horské služby ovšem budou dále bez problémů fungovat.