„Lidé mohou využít jedinečnou příležitost k cestě do hor. Jízda po Moldavské dráze, funkční kulturní památce ČR, je regionálním zážitkem Krušnohoří," uvedl Müller.
Cestující mohou použít po přestupu i německou stranu tratě Holzhau – Freiberg. Jízdenky na německé části koupí ve vlaku, na české části u průvodčích či v kterékoli stanici s prodejem jízdenek ČD nebo na e-shopu ČD. V sobotu 2. července bude opět otevřena pro veřejnost železniční expozice Moldavské dráhy, kulturní památky ČR, ve stanici Osek – město, a to v čase od 10 do 15 hodin. V provozu bude i modelové kolejiště. „Návštěvníci mají jednu z posledních možností zakoupit pohlednici s tématikou Moldavské železnice a označit poštovní známkou vydanou ke 130. výročí Moldavské dráhy," upozornil Müller. (red)