Jak podotýká starosta Hostomic Ivan Holata, autorem je místní obyvatel pan Král, který bydlel v 60. letech v domě čp. 147 (Keplhaus). Právě v té době postavil hrad a celý parčík okolo něj zvelebil. „Původně zde bylo rumiště a pan Král se rozhodl místo zkulturnit pro lidi. „Po obvodu pozemku vysázel z řízků ptačince živý plot, vysázel stromy a uprostřed vybudoval spirálu, kterou osázel květinami. Tato spirála je dodnes patrná pod nánosem zeminy a trávy,“ podotkl starosta.

Na stavbu hradu využil autor situace v nedaleké sklárně. Na miniaturu totiž použil zdivo z likvidovaných sklářských van. „S odstupem dlouhých let můžeme jen konstatovat, že takto pracovitých lidí je u nás již velmi málo,“ povzdechl si při naší návštěvě v Hostomicích starosta Ivan Holata.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Podle ankety mezi místními není dnes zřejmé, zda se jedná o výmysl pana Krále, či je hrádek zmenšeninou nějakého skutečného. Třeba Daniel Vítek z Hostomic v tom vidí jakousi podobu s kostomlatským hradem Sukoslav. Ten je relativně kousek od Hostomic. Dalšímu obyvateli městyse, který zrovna procházel okolo parčíku se psem, jako první přišla na mysl teplická Doubravka. „To ale asi proto, že ji znám. Často na ni koukám z auta, když se vracím zpět domů a jezdím přes Teplice," řekl. Starosta Holata v tom žádnou podobu s realitou nevidí.

Historicky v Hostomicích žádný hrad nebyl. První zmínku o Hostomicích najdeme v roce 1225, kdy vdova po Kojatovi, Vratislava, založila klášter křižovníků pro ženy v nedalekém Světci a darovala mu kromě dalších 14 osad i Hostomice.

Panovnické bitvy na polích tu tedy v hluboké historii nejspíše neprobíhaly. Nicméně Hostomice jako zajímavé místo na Teplicku jsou proslulé z pohledu unikátních nalezišť. Při důlní a také cihlářské činnosti zde byly nalezeny zkameněliny mohutných klů slona Mastadona, slonů rodu Dinotheria, opic a netopýrů. Na přelomu 19. a 20. století bylo objeveno velké sídliště a "poklad" z pozdní doby bronzové. Našly se zde sekerky, meč, hroty šípů, náramky, jehlice a parádní knoflíky s tepanou výzdobou, které pro svou originalitu prosluly jako "hostomické".