V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne zápis dálkovou formou, tedy bez účasti dítěte přímo ve škole. Škola na svých stránkách bude zveřejňovat průběžné aktuální informace. Pokyny k zápisu už visí nejen na stránkách školy, ale také na úřední desce hostomického úřadu. Najdete tam také potřebné dokumenty k vyplnění. Žádost o přijetí dítěte do školy musí podepsat oba rodiče. Případné zákonný zástupce dítěte.