Tady je situace, zjišťovali jsme, jak dlouho houkání potrvá:

Uzavírka železničního přejezdu v ul. Zemská

Do 12. 6. je naplánovaná úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Teplicích v ulici Zemská, v místě křížení s železničním přejezdem s označením P 1945, z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu. Objížďka má stanovenou trasu: ulicemi: Zemská - Kpt. Jaroše– nám. Svobody - Proboštovská – Přítkovská – Jana Koziny - Zemská.

Uzavírka železničního přejezdu v ul. Bohosudovská

I zde až do 12. 6. má být úplná uzavírka provozu na silnici III/25348 v Teplicích - Sobědruhách v ulici Bohosudovská, v místě křížení s železničním přejezdem P1942), z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu. Objížďka stanovena: Pro vozidla do výšky 3,4 m: ulicemi Důlní a U Zámečku, pro vozidla s výškou nad 3,4 m: ulicemi Srbická – po silnici I/13 - Pod Dolní drahou – Pod Stadionem - Prokopská.

Uzavírka železničního přejezdu v ulici Proboštovská / Přítkovská

Zde počítejte s omezením provozu v termínu od 13. do 16. 6. Opět stejný důvod, opravy na přejezdu. Objížďka bude ulicemi: Proboštovská – nám. Svobody - Kpt. Jaroše - Zemská – Jana Koziny - Přítkovská.
A úprava provozu se zde dotkne také MHD: Spoje linky 106 jedoucí z nebo do Proboštova budou mezi zastávkami Teplice,,Maršovská a Proboštov,Přítkovská vedeny po objízdné trase mimo zastávky Proboštov,žel.zast. a Proboštov,hřiště. Jako náhrada za tyto zastávky budou sloužit zastávky Proboštov,škola a Proboštov,nám. ležící na objízdné trase.

Po dobu prací na železničních přejezdech se mohou tvořit fronty na objízdných trasách.