Po letech snahy o jeho převod na obec totiž nastal zásadní krok, hrad byl v uplynulých dnech oficiálně převeden na obec Kostomlaty pod Milešovkou.
Právě tento převod byl nezbytný k tomu, aby se mohly rozjet rozsáhlejší práce na záchraně a konzervaci hradu.
„Nyní již můžeme žádat o granty a dotace na řadu nutných kroků. Je potřeba například zazdít průlom ve zdi paláce, nebo vybudovat elektrickou přípojku,“ přiblížil Ladislav Faigl z Občanského sdružení pro obnovu hradu Kostomlaty, které o objekt pečuje od roku 1998.
Společnost

Převod dobrá věc

Lesy České republiky, která objekt vlastnila převod vítá.
„Jsme rádi, že se hrad stává majetkem obce, je dobře, že se o něj místní nadšenci starají a že nyní budou mít lepší možnost získat prostředky na jeho opravu,“ sdělil Petr Tendler, lesní správce Lesů ČR na Litoměřicku.

Majitelem je nyní obec, chtějí granty


Kostomlaty pod Milešovkou společně s nadšenci, kteří o hrad pečují, chtějí žádat o granty
Hrad Kostomlaty je podle Ladislava Faigla nejzachovalejší stavba tohoto typu v Českém středohoří. Před časem se stal také kulisou pro filmaře. „Natáčela se zde pohádka Nejkrásnější hádanka. Peníze od filmařů nám také pomohly v činnosti na hradě. Postupně to tu čistíme a upravujeme. Ovšem velkým problémem jsou vandalové. S těmi se potýkáme téměř neustále,“ vysvětluje Ladislav Faigl.
Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty má 11 členů, organizovaných brigád a dalších akcí se účastní ještě zhruba dalších dvacet nadšenců.
První písemná sbírka o hradu je datována k roku 1333, opuštěný je od roku 1562. V devatenáctém století pak zažil hrad velké „obrození“. „Bylo to tu velice oblíbené výletní místo. Jezdila sem řada hostů z teplických lázní a širokého okolí. Na hradě vznikl hostinec. Později, v období první republiky jezdily až na hrad dokonce autokary s turisty.
Restaurace fungovala až do padesátých let dvacátého století. Objekt pak chátral a byl rozebrán, dnes je patrná část zdiva restaurace a omítky. Rádi bychom tento objekt obnovili. Bylo by to ideální jako občerstvení pro turisty, ale také jako zázemí pro naše sdružení. Vše ale musíme nejprve projednat s památkáři. Pokud budou souhlasit, tak se pokusíme sehnat peníze na tuto akci,“ přibližuje Ladislav Faigl.

Den s Lesy ČR nebyl poslední


Hrad využívají také Lesy ČR. Objekt je na trase nově otevřené naučné stezky Březina. Lesy ČR se dlouhodobě snaží zpopularizovat tuto turisty zatím spíše neobjevenou část Českého středohoří.
Také z toho důvodu v okolí hradu uplynulou sobotu uspořádaly Den s Lesy ČR, který měl všem návštěvníkům přiblížit, co se v lese děje, co zde roste a žije. „Myslím, že se akce vydařila. Jsem rád, že přijelo poměrně dost návštěvníků, i když nebylo úplně ideální počasí. Dnes to byla taková zkouška, na jaře bychom chtěli Den s LČR uspořádat větší a ještě zajímavější,“ uvedl Petr Bláha, ze společnosti Lesy ČR, v jehož revíru byla akce uspořádána.

Z historie hradu Kostomlaty:
Hrad je nazýván také Sukoslav. Nejstarší dochovaná zmínka je v kupní smlouvě z 19. prosince roku 1333, kdy Boreš z Riesenburku a jeho synové Boreš a Slávek prodali hrad Chotěborovi z Hirštejna. Za rok a půl tento šlechtic prodal tento majetek nástupci českého trůnu Karlovi, tehdy markraběti Moravskému. Ten však hrad udělil v léno věrnému svému Habartovi staršímu z Žerotína. Po něm zde vládli jeho příbuzní a potmci. V roce 1434 husitský válečník Jakoubek z Vřesovic tento hrad dobyl za pomoci svých spojenců a potom se domluvil s Albrechtem z Dubé o odkoupení hradu i s majetkem k němu přináležejícím, což potvrdil i císař Zikmund, na jehož stranu mezitím Jakoubek přestoupil. Pak zde působili jeho potomci, ale v roce 1562 byl hrad opuštěn. V polovině 19. století byla v areálu dolního nádvoří zříceniny hradu zbudována restaurace a byla opravena a zpřístupněna turistům hlavní věž. Po roce 1948 byla hospůdka rozebrána. V současné době je hrad přístupný na vlastní nebezpečí. Hlavní věž je nepřístupná. Zdroj: www.volny.cz/kostomlaty/hrad.htm