Dvoutýdenní akce, jejíž iniciátorem je město Osek, se letos koná na hradě úplně poprvé. Rýzmburk ležící poblíž Oseku město získalo teprve před třemi lety a chce památku, která je spíše zříceninou, uvést do lepšího stavu.

Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).
„V neděli dorazí do Oseka desítka dobrovolníků společně se dvěma vedoucími workcampu. Jsou z nejrůznějších částí světa, včetně Číny nebo Španělska. Ubytujeme je u nás v kempu a za jejich práci na hradě jim zajistíme také stravu," řekla nám k příjezdu dobrovolníků starostka Oseka Lenka Říhová.


NEJEN PRÁCE…

Historický význam Rýzmburku je nepochybný: „Hrad byl založen již ve 13. století a rozloha zastavěné plochy byla původně větší, než je tomu u Karlštejna", říká Matěj Benda, který se jako stavební inženýr místního úřadu o opravy stará. „Snažíme se hrad jako místní památku opravovat svépomocí, nicméně možnost workcampu, kdy mladí lidé přijedou a pomohou nám s tím, nás opravdu zaujala. Za jejich práci jim poskytneme stravu, ubytování, výklad o historii hradu a snad i nějaké zážitky. Provedeme je místním cisterciáckým klášterem a navíc, během konání workcampu, bude ve městě probíhat každoroční Osecká pouť, takže dobrovolníci budou moci okusit i historický řemeslný trh, divadelní představení nebo navštívit slavnostní poutní bohoslužby," pokračuje Benda.


K DISPOZICI BUDE I ARCHEOLOG

Dobrovolníci, kteří přijedou i z Turecka, Ukrajiny, Číny, Polska nebo Španělska, se však historií budou zabývat především v souvislosti s opravovaným hradem. „O historii a původních dispozicích hradu uděláme pro skupinu přednášku, což pomůže i při práci, jejíž součástí bude obnova přístupové stezky, oprava a čištění hradního zdiva, ořez náletů, úklid hradního areálu nebo také prosívání výkopků," dodává Benda. K dispozici bude i archeolog, který pomůže identifikovat možné nálezy.


Místní budou mít šanci se s mladými nadšenci setkat na již zmíněné Osecké pouti, ve městě nebo v okolí, kam se dobrovolníci po práci také vydají.