„Mimo provoz jsou v rámci prevence šíření onemocnění Covid-19. K tomuto kroku jsme přistoupili nejen na základě doporučení Vlády ČR, ale také abychom zabránili shlukování osob a ochránili veřejnost před možnou nákazou,“ konstatoval ve středu 24. března primátor Hynek Hanza.

Mimo provoz a obehnaná policejní páskou jsou i některá neoplocená sportoviště, například skatepark na Angru a nebo pumptrucková dráha v Trnovanech. Pokud to epidemiologická situace dovolí, mohla by se podle primátora hřiště otevřít už na nadcházející víkend.

„Není to snadná situace. Vnímám negativní reakce od lidí, ale nebyla jiná možnost, než hřiště uzavřít. Uvidíme dál podle čísel. Jsem v kontaktu s hygienickou stanicí,“ podotkl Hanza.