Zajímavým faktem však je, že různé druhy hornictví zažívaly v našem okolí zlaté časy již před mnoha staletími, o čemž svědčí velké množství důlních šachet, kterými je protkána velká část zdejšího podzemí. Z tohoto důvodu funguje od 27. června na Tržním náměstí v Hrobě Muzeum hornictví, které si bere za cíl blíže obeznámit veřejnost s historií těžby a případně podnítit zájem veřejnosti o tento obor.

Více informací se dočtete ve středečním teplickém deníku…