Krátce k dalším investicím: Město Hrob si pro letošní rok naplánovalo také další opravy komunikací. Připravovat bude projekt na rekonstrukci Tržního náměstí. Starosta Jiří Fürst v plánech zmínil též pokračování příprav projektu na realizaci sportovního volnočasového areálu v prostoru bývalého škvárového hřiště. Obyvatelé se mohou těšit též na další nové veřejné osvětlení. V dlouhodobějším výhledu je revitalizace bývalého hnědouhelného revíru Otakar - Barbora.